Palvelut

Yläneen Tilikeskus Oy on täyden palvelun taloushallintoa tarjoava yritys. Palvelemme yrityksiä, yhdistyksiä, taloyhtiöitä, liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä maa- ja metsätalousyrittäjiä.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm. seuraavat taloushallinto- ja lakipalvelut.

Taloushallinto

 • kirjanpito ja tilinpäätökset
 • veroilmoitukset, verosuunnittelu sekä veronoikaisut ja verovalitukset
 • sähköiset taloushallintopalvelut
 • palkanlaskenta sekä palkka- ja vuosilomakirjanpito
 • kattavat isännöintipalvelut
 • yrityksen taloussuunnittelu, kuten tulos- ja kassavirtabudjetointi
 • tilinpäätösanalyysit

Yritysrahoitus

 • rahoitushakemukset liitteineen sekä rahoitus- ja investointilaskelmat

Yritysten perustaminen, yhtiömuodon muutokset sekä erilaiset yritysjärjestelyt ja yrityskaupat

 • osakeyhtiöiden, avointen ja kommandiittiyhtiöiden sekä toiminimien perustamistoimet ja kaupparekisteri-ilmoitukset
 • yhtiömuodon muutokset ilman veroseuraamuksia
 • muutokset yritystoiminnan aikana, kuten omistuspohjan laajennus, osakepääoman muutokset sekä yhtiöjärjestysmuutokset
 • sukupolvenvaihdokset
 • koko yrityksen tai sen liiketoiminnan tai sen osan kaupat
 • yritysten jakaantumiset ja fuusiot
 • yritystoiminnan hallittu lopettaminen
 • ostettavan yrityksen kannattavuusarviointi (economical due diligence)

Yritysten ja yksityishenkilöiden muut lakipalvelut

 • kauppakirjat, vuokrasopimukset ym. sopimukset
 • sopimusneuvottelut
 • yrityksen ostoon liittyvät selvitykset (due diligence) sekä yrityskauppa-asiakirjojen laadinta